Bezpieczeństwo cybernetyczne w samorządach - jak zadbać o ochronę informacji?

Zapraszamy na warsztaty w ramach wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO 2022
Województwo Śląskie w ramach Forum CYBERSEC organizuje szkolenie "Cyberbezpieczeństwo w samorządach – jak zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji”. Szkolenie odbędzie się na stoisku Województwa Śląskiego „in Silesia”, 18 maja. Będzie ono poprowadzone przez ekspertów i praktyków z dziedziny cyberbezpieczeństwa, a prezentacje wprowadzającą wygłosi dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek.

11:00 - 11:30 Prezentacja wprowadzająca
11:30 - 13:00 Szkolenie - cz.1
13:00 -14:00 Przerwa lunchowa
14:00 - 15:30 Szkolenie - cz.2

Rejestracja dla samorządów dostępna jest TUTAJ. Kod rabatowy: JST#50

Cyberbezpieczeństwo sektora publicznego to jedno z najważniejszych zadań stojących obecnie przed administracjami wszystkich państw. Wojna w Ukrainie jeszcze bardziej unaoczniła jak ważne jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa korzystania z usług cyfrowych. Potrzeba budowania usług zapewniających ochronę danych poufnych wiąże się z dużymi kosztami inwestycyjnymi, jednak są one niezbędne dla zapewnienia efektywności państwa oraz wspierania rozwoju polskich firm ICT. W tym procesie nie do przecenienia jest także rola samorządów. Dlatego o cyberbepieczeństwie będą dyskutować w Katowicach przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzyści i podmioty ze świata biznesu. Poruszone zostaną m.in. tematy związane z rozwojem nowoczesnych, cyberbezpiecznych miast i rolą technologii, porozmawiamy o zagrożeniach płynących z dezinformacji i sposobach radzenia sobie z nimi.
CYBERSEC czyli European Cybersecurity Forum, to jedna z najbardziej wpływowych konferencji poświęconych polityce publicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa, w której uczestniczą decydenci i eksperci z całego świata.

Zachęcamy do zarejestrowania się na majowe wydarzenie CYBERSEC FORUM/EXPO w Katowicach: https://rejestracja.cybersecforum.eu/pl/rejestracja

Organizatorami wydarzenia jest krakowski think tank - Instytut Kościuszki oraz Klaster Cyber Made In Poland. Partnerem Wydarzenia i Regionem Gospodarzem - Województwo Śląskie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.