Wiadomości

Dotacje na kapitał obrotowy w województwie śląskim

zdjęcie przedstawia kilka osób pracujących w biurze
15 czerwca 2020 r. ruszył promowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instrument wsparcia w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy PO Inteligentny Rozwój. Województwo śląskie od 6 kwietnia br. realizowało własny program wsparcia MŚP z konkursem na inwestycje oraz wsparcie kosztów bieżących w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Dodatkowe 367 mln zł oraz Centrum Wsparcia MŚP w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

grafika przedstawia informacje o kwocie wsparcia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, jaka wynosi 1,4 mld zł
6 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaprezentował Śląski Pakiet dla Gospodarki, którego inicjatorem był marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Pakiet wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców. Co istotne Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet, co warte podkreślenia jest  uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.


Wydłużenie terminu w ramach konkursu Inwestycje w MŚP

Obraz zawiera informacje nt. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z powstałą awarią krytyczną dotyczącą możliwości złożenia wniosków, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 termin naboru zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu został wydłużony o 1 dzień. Zatem wnioski w ramach naboru można składać do 24 czerwca 2020 r. do godziny 12:00:00.


Pomagamy firmom już od 6 kwietnia br.

zdjęcie przedstawia znak graficzny Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Zarząd województwa już w pierwszych dniach sytuacji kryzysowej związanej  z COVID 19, w związku z koniecznymi ograniczeniami w gospodarce, przystąpił do opracowania założeń Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.  Pakiet między innymi oferuje mikro, małym jak i średnim przedsiębiorcom wsparcie w postaci dotacji na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa jak również daje możliwość wsparcia kapitału obrotowego.  Nabór projektów trwa już  od 28 kwietnia i zakończy się 23 czerwca br. Finansowanie projektów będzie pochodziło ze środków  RPO WSL, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP typ projektu 2. Poszerzony katalog kosztów kwalifikowalnych w tym działaniu umożliwił finansowanie kosztów bieżących oraz wynagrodzeń pracowników, których miejsca pracy są zagrożone likwidacją w wyniku pandemii, a zostaną utrzymane dzięki prowadzonej inwestycji.W dniu 04.06.2020 r. odbyło się II posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów on-line.

Zrzut ekranu z przebiegu spotkania w formule on-line

Podczas spotkania omówiono inicjatywy zgłoszone przez poszczególnych Ekspertów m.in. prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Marcina Wilka – Prezesa Zarządu Śląskiego Funduszu Rozwoju, Marcina Nowaka – Prezesa Zarządu ABSL oraz Aleksandra Szlachetko – Prezes Zarządu ESL Gaming Polska Sp. z o.o.  
Dyskusji poddano również temat Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030".


Inwestycje w MŚP – tego potrzebują firmy z regionu

grafika przedstawia podział środków w Śląskim Pakiecie dla Gospodarki

Ponad 800 wniosków zostało złożonych do tej pory w trzech rundach konkursu oferującego wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu konkurencyjności oraz zachowaniu miejsc pracy. Dofinansowanie ze środków unijnych w takiej formie cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm z naszego województwa, które zgłaszają potrzebę doinwestowania, modernizacji czy dywersyfikacji produkcji w związku z sytuacją jaka nastąpiła z powodu pandemii. Pomoc obejmuje także bieżącą działalność m.in. koszt wynagrodzeń pracowników, pokrycie wydatków dotyczących opłat za czynsz, media czy zobowiązań ratalnych.


Pierwsze posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów

obraz przedstawia Salę Sejmu Śląskiego, na jakiej obradują członkowie Śląskiego Forum Ekspertów
Gremium złożone z autorytetów świata nauki, biznesu i samorządu terytorialnego powstało w kwietniu z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego, a dziś zebrało się po raz pierwszy w Sali Sejmu Śląskiego, by dyskutować o sposobach radzenia sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa.

Więcej pieniędzy dla przedsiębiorców

Obraz przedstawia Marszałka Województwa Śląskiego oraz napis "Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorców"
Komisja Europejska przychyliła się do wniosku Zarządu Województwa Śląskiego i zwiększyła o 33 mln euro (czyli 148 mln zł) dotację skierowaną dla przedsiębiorców, dostępną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.