WiadomościEksperckie forum o gospodarce w czasie pandemii

Debata przedstawicieli Śląskiego Forum Ekspertów. fot. Tomasz Żak / UMWS
Debata z udziałem przedstawicieli Śląskiego Forum Ekspertów była jednym z wydarzeń zamykających tegoroczną, dwunastą w historii edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywał się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Rusza Centrum Wsparcia MŚP

banner promujący Centrum Wsparcia MŚP
Z Centrum Wsparcia MŚP mogą skorzystać już wszystkie śląskie mikro, małe i średnie firmy – Marszałek Województwa Śląskiego wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach uruchamiają bezpłatne porady eksperckie dla przedsiębiorców.

Dotacje na kapitał obrotowy w województwie śląskim

zdjęcie przedstawia kilka osób pracujących w biurze
15 czerwca 2020 r. ruszył promowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instrument wsparcia w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy PO Inteligentny Rozwój. Województwo śląskie od 6 kwietnia br. realizowało własny program wsparcia MŚP z konkursem na inwestycje oraz wsparcie kosztów bieżących w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Dodatkowe 367 mln zł oraz Centrum Wsparcia MŚP w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

grafika przedstawia informacje o kwocie wsparcia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, jaka wynosi 1,4 mld zł
6 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaprezentował Śląski Pakiet dla Gospodarki, którego inicjatorem był marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Pakiet wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców. Co istotne Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet, co warte podkreślenia jest  uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.


Wydłużenie terminu w ramach konkursu Inwestycje w MŚP

Obraz zawiera informacje nt. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z powstałą awarią krytyczną dotyczącą możliwości złożenia wniosków, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 termin naboru zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu został wydłużony o 1 dzień. Zatem wnioski w ramach naboru można składać do 24 czerwca 2020 r. do godziny 12:00:00.


Pomagamy firmom już od 6 kwietnia br.

zdjęcie przedstawia znak graficzny Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Zarząd województwa już w pierwszych dniach sytuacji kryzysowej związanej  z COVID 19, w związku z koniecznymi ograniczeniami w gospodarce, przystąpił do opracowania założeń Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.  Pakiet między innymi oferuje mikro, małym jak i średnim przedsiębiorcom wsparcie w postaci dotacji na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa jak również daje możliwość wsparcia kapitału obrotowego.  Nabór projektów trwa już  od 28 kwietnia i zakończy się 23 czerwca br. Finansowanie projektów będzie pochodziło ze środków  RPO WSL, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP typ projektu 2. Poszerzony katalog kosztów kwalifikowalnych w tym działaniu umożliwił finansowanie kosztów bieżących oraz wynagrodzeń pracowników, których miejsca pracy są zagrożone likwidacją w wyniku pandemii, a zostaną utrzymane dzięki prowadzonej inwestycji.