Największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej już w październiku w Gdańsku

INFOSHARE 2022

6-7 października

AmberExpo, Żaglowa 11, Gdańsk + stream online

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po raz pierwszy weźmie udział w największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbędzie się w dniach 6-7 październik w Gdańsku.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu realizowane będzie wsparcie MŚP pod nazwą projektu Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Weź udział w Infoshare 2022 z Województwem Śląskim. Już wkrótce ukaże się nabór mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które będą miały okazję zgłosić chęć uczestnictwa. Istnieje wiele dobrych powodów, aby dołączyć do nas w październiku. Działania obejmować będą m.in.:

- organizację uczestnictwa przedsiębiorstw  w wydarzeniu
- uczestnictwo przedsiębiorstwa w wybranych panelach dyskusyjnych
- udział przedsiębiorstwa w stoisku regionalnym jako podwystawca
- udział przedsiębiorstwa w spotkaniach biznesowych 
- bilety wstępu na wydarzenie: Executive

Ogłoszenie o naborze na to wydarzenie wraz z regulaminem i wymaganymi załącznikami będzie umieszczone na stronie internetowej Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim:
https://invest-in-silesia.pl

Szczegóły wydarzenia na stronie:
Infoshare - the biggest tech conference in CEE