Eksportuj z nami!

obraz promujący projekt InterSilesia
Czy jesteś przedsiębiorcą MŚP i myślisz o rozpoczęciu działalności na rynkach zagranicznych? Dowiedz się więcej o projekcie InterSilesia!
W ramach wsparcia procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie śląskim Fundusz Górnośląski SA realizuje projekt InterSilesia.

W ramach projektu InterSilesia do 2023 roku powstanie:
- Centrum Internacjonalizacji 
- Platforma internacjonalizacji 
- Generator modeli internacjonalizacji 

Projekt InterSilesia wiąże się również ze wsparciem eksportu poprzez sieć doradców działających na kluczowych rynkach zagranicznych.

Partnerem projektu jest Województwo Śląskie.Projekt „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorców z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Linki do stron zewnętrznych
strona projektu