Europejskie Forum Przyszłości

znak graficzny Europejskiego Forum Przyszłości

Najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata poświęcona będzie I edycja Europejskiego Forum Przyszłości (EFP), które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim. Organizatorem wydarzenia, pretendującego do miana najważniejszego eventu tego typu w tej części Europy, jest Śląski Fundusz Rozwoju. Odbędzie się ono w formule hybrydowej – stacjonarnie z udziałem gości na Stadionie wraz z możliwością udziału zdalnego. Wszystko z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa epidemicznego.

Pierwszy dzień Europejskiego Forum Przyszłości zostanie zdominowany wyzwaniami i celami, jakie czekają Europę w przyszłości. Inteligentna Europa – cyfryzacja, innowacje, synergia biznesu i nauki. Strategie innowacji w wymiarze regionalnym. Kierunek elektromobilność to perspektywy rozwoju e-mobility a także paliwa przyszłości. Dzień minie również na dyskusjach, które prowadzone będą w turnieju debat oksfordzkich, zaś punktem kulminacyjnym będzie Gala Samorządów Przyszłości.

Dzień drugi to turniej startupów i liczne warsztaty biznesowe. Dyskusje o finansowaniu przedsiębiorstw i internacjonalizacji, wykorzystanie sztucznej inteligencji i nowe oblicza marketingu. Istotną częścią dnia będzie specjalna sesja poświęcona 25-leciu stref ekonomicznych w Polsce. Działające w Polsce strefy od ponad dwudziestu lat są jednym z najskuteczniejszych narzędzi przyciągania kapitału, tworzenia nowych miejsc pracy, a także modernizacji polskiej gospodarki.

Trzeci dzień zdominują tematy związane z transformacją regionów i tworzeniem kreatywnych i przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni. To dyskusje o sposobie zagospodarowania niewykorzystanych dotąd obszarów, ale i problemy, jakie zachodzą w przestrzeni miast. Tego dnia porozmawiamy o turystyce w dobie postcovid, cyfryzacji i robotyzacji medycyny, zaś wydarzeniem towarzyszącym będzie konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego. Forum zwieńczy finał debat oksfordzkich.

Linki do stron zewnętrznych
strona internetowa Forum
rejestracja uczestników na Forum