Otwórz się na światowy biznes!

obraz promujący udział w projekcie
Prowadzisz firmę w województwie śląskim i szukasz nowych rynków? Zobacz jak możemy Ci to ułatwić!
Wejdź na https://invest-in-silesia.pl/ i przekonaj się, że znalezienie zagranicznych partnerów jest proste! Z nami możesz osiągnąć więcej!

Zadanie jest realizowane przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.