Wiadomości


Firmą w kryzys

zdjęcie przedstawia dwie kobiety stojące za komputerem podczas pracy

Założenie własnej firmy sposobem na wyjście z finansowego kryzysu w czasie pandemii? To możliwe. Trzeba jednak wiedzieć, w jakich branżach inwestować. Warto też skorzystać z unijnego dofinansowania na start.Podejmujemy działania zmierzające do łagodzenia skutków pandemii

Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski
O efektach realizacji Śląskiego Pakietu Gospodarki, prognozach powrotu stabilizacji gospodarczej w Województwie Śląskim sprzed pandemii wirusa SARS-CoV-2 i o tym, czy w okresie kryzysu epidemiologicznego opłaca się zakładać własny biznes rozmawiamy z Marszałkiem Województwa Śląskiego, Jakubem Chełstowskim.

Cyfrowe jutro przed nami. Porozumienie o współpracy na rzecz wsparcia sektora MŚP

zdjęcie z uroczystości podpisania dokumentów
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oficjalnie rozpoczyna współpracę ze Śląskim Klastrem Internetu Rzeczy SINOTAIC. Podczas spotkania członków Klastra 8 października w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Dyrektorem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości - Krzysztofem Spyrą a Prezes Klastra - Agnieszką Łasut.

Wsparcie liczone w miliardach

zdjęcie ze spotkania i konferencji prasowej

Od kwietnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przekazał przedsiębiorcom prawie 2 miliardy złotych wsparcia w ramach rządowej „tarczy antykryzysowej”. Pomoc w formie dofinansowania do części wynagrodzeń pracowników wypłacana jest z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli dodać do tego 640 milionów złotych w ramach II filaru Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, można mówić o skutecznej „tamie”, która zapobiegła spełnieniu się najgorszych prognoz dla rynku pracy w naszym województwie.Postaw na rozwój!

informacje na temat wsparcia z Bazy Usług Rozwojowych

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do trzeciego już projektu, w którym dofinansowane mogą być usługi wybrane z Bazy Usług Rozwojowych. 


Pożyczka Płynnościowa POIR 3

informacje o pożyczce
Informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejną Umowę Operacyjną na realizację Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR. Do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego zostanie postawiona kwota 70 mln zł.

Nabór projektów do instrumentu Wejście Kapitałowe: jak przygotować prawidłowo prezentację?

dwie osoby pracujące z dokumentami przy biurku

Proces naboru projektów do instrumentu Wejście Kapitałowe nie ma charakteru konkursowego. Sam instrument zaś nie stanowi wsparcia bezzwrotnego (jak dotacja). Wejście Kapitałowe jest instrumentem inwestorskim, który polega na inwestowaniu kapitału w przedsiębiorstwa w zamian za nabycie części ich udziałów lub akcji. Sam procedura naboru w ramach instrumentu Wejście Kapitałowe przypomina bardziej proces nawiązywania relacji biznesowej, w którym obydwie strony stopniowo się poznają, przedstawiają swoje oczekiwania i sprawdzają czy będą w stanie nawiązać trwałą i partnerską współpracę.