Akademia Internacjonalizacji, czyli ekspercka wiedza eksportowa od Funduszu Górnośląskiego S.A.

zdjęcie przedstawia Prezesa Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA Krystiana Stępnia, jaki siedzi za biurkiem Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA Krystian Stępień / zdj. silesia24.pl
Czy w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 rozwijanie eksportu ma sens? Fundusz Górnośląski S.A. udowadnia, że tak, a dziesiątki przedsiębiorców chętnie korzystają z Akademii Internacjonalizacji – cyklu bezpłatnych szkoleń eksportowych dla śląskich MŚP. 
Przełom listopada i grudnia – okres trudny dla biznesu. Z jednej strony wszyscy są zmęczeni przeciągającą się pandemią i związanymi z nią trudnościami, a z drugiej – okres przedświąteczny to w wielu branżach czas wytężonej pracy nad znacznie większą ilością zamówień niż w ciągu całego roku.

Mimo to szkolenia eksportowe poświęcone rynkom Bałkanów, Kaukazu i Azji Centralnej cieszyły się wysoką frekwencją, a eksperci, którzy je prowadzili odpowiadali na rekordową liczbę pytań ze strony wyraźnie zainteresowanych uczestników. Tak właśnie wygląda Akademia Internacjonalizacji – cykl szkoleń poświęconych najważniejszym zagadnieniom związanym w prowadzeniem biznesu w krajach o dużym potencjale, ale niekoniecznie popularnych wśród śląskich eksporterów. 

W lutym, na kilka tygodni przed wybuchem pandemii i pierwszym lockdownem Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Fundusz Górnośląski ogłosili projekt „Global Silesia”, którego celem jest promocja gospodarcza regionu m.in. poprzez udział śląskich MŚP w zagranicznych targach i misjach gospodarczych.

Drugą część projektu stanowi wsparcie mikro, małego i średniego biznesu z województwa śląskiego poprzez organizację cyklu spotkań i szkoleń, na których przedsiębiorcy uzyskają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności eksportowej.  Akademia Internacjonalizacji jest częścią „Global Silesii” i obecnie jest jedną z najlepszych ofert dla osób chcących poszerzać eksportowe know-how. 

Szkolenia z cyklu Akademia Internacjonalizacji skupiają się na specyfice konkretnych rynków, a przedsiębiorca biorący udział w szkoleniu uzyskuje kompletny pakiet informacji dotyczących najważniejszych sfer biznesu. Podczas każdej edycji podstawowy zakres zagadnień obejmuje: gospodarkę i prawo międzynarodowe, marketing międzynarodowy i różnice kulturowe w komunikacji i negocjacjach.

Zajęcia trwają przez około 6 godzin i są prowadzone przez ekspertów w dziedzinie prawa, marketingu i dyplomacji, którzy mają doświadczenie w pracy na omawianych rynkach.  

Zawsze staramy się by szkolenie prowadziły osoby, które rzeczywiście mogą pomóc w wejściu na dane rynki – wyspecjalizowani prawnicy, byli dyplomaci, przedstawiciele izb i klastrów czy przedsiębiorcy, którzy szukają nowych partnerów biznesowych - podkreśla Wiceprezez Funduszu Górnośląskiego, Jacek Miketa. 

W poszukiwaniu szans biznesowych na południu i na wschodzie

Dla organizatorów projektu „Global Silesia” rok 2020 upłynął pod hasłem poszukiwania szans biznesowych na wschodzie i na południu. W styczniu, a więc przed wybuchem pandemii Urząd Marszałkowski zorganizował udział delegacji przedstawicieli województwa i MŚP na targach Arab Health w Dubaju, a w lutym Fundusz Górnośląski przeprowadził udaną misję gospodarczą do Izraela. Później cały projekt przeniósł się do sfery wirtualnej, w tym trzy edycje Akademii Internacjonalizacji poświęcone rynkom Izraela i krajów Bliskiego Wschodu, Bałkanom, a także Kaukazowi i Azji Centralnej.

Te regiony świata są świetnym przykładem rynków o dużym potencjale do przyjęcia eksportu z Polski, ale niekoniecznie są popularne wśród naszych przedsiębiorców. Akademia Internacjonalizacji to świetna okazja, żeby to zmienić i z pewnością w kolejnych edycjach dalej będziemy zachęcać do ciekawych, ale niekoniecznie popularnych rynków - podkreśla Krystian Stępień, Prezes Funduszu Górnośląskiego S.A.

Duże zainteresowanie mimo niepewności na rynkach

 
W przeciwieństwie do wielu wydarzeń pandemia nie pokrzyżowała planów dotyczących Akademii Internacjonalizacji.
 
„Po prostu zamiast w sali szkoleniowej spotykamy się w internecie. Oczywiście za pierwszym razem obawialiśmy się, że szkolenie online nie dorówna formule stacjonarnej, ale szybko okazało się, że w ten sposób możemy przyjąć więcej zainteresowanych przedsiębiorców” – kwituje prezes FGSA.

W tym przypadku większe możliwości rzeczywiście przełożyły się na większe zainteresowanie. Frekwencja na każdym z wydarzeń Funduszu Górnośląskiego znacznie przekracza pierwotne założenia, a wysoki poziom merytoryczny przyciąga przedsiębiorców. Jak dodaje wiceprezes FGSA – „projekt zyskał już taką renomę, że regularnie dostajemy zapytania o możliwość udziału od przedsiębiorców i instytucji z innych części kraju. Gdy jest to możliwe otwieramy dostęp dla wszystkich zainteresowanych, ale naszym priorytetem są MŚP ze Śląska”.


Projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" (szerzej znany jako „Global Silesia") realizowany jest przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu. Projekt skierowany jest do śląskich MŚP zainteresowanych internacjonalizacją biznesu oraz do zagranicznych inwestorów poszukujących nowych możliwości inwestycyjnych na Śląsku.


artkuł pochodzi z serwisu silesia24.pl