Ocena IV rundy konkursu "Inwestycje w MŚP" (III filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki)

zdjęcie przedstawia napis "Ocena IV rundy konkursu Inwestycje w MŚP", a także figurkę trzymającą lupę
W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące IV rundy naboru w konkursie "Inwestycje w MŚP" (III filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje:
  • Ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie Inwestycje w MŚP w ramach IV rundy została wstępnie zakończona
  • Obecnie trwają prace Komisji Oceny Projektów (przewidziane w Regulaminie), które polegają m.in. na weryfikacji kart oceny spełnienia kryteriów merytorycznych oraz sprawdzeniu czy nie zachodzą w ocenach znaczne rozbieżności, co może zaważyć na przyznaniu Państwu dofinansowania
  • Przypominamy, iż w ramach IV rundy do oceny merytorycznej zostało przekazanych 1221 wniosków, co oznacza blisko 2 500 kart koniecznych do zweryfikowania
  • Planowany obecnie termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2021 r.
  • Celem prowadzonych działań jest uniknięcie omyłek, wyjaśnienie różnic w ocenie ekspertów, co przy takiej ilości złożonych wniosków jest nie do uniknięcia.
  • W trakcie procesu oceny niejednokrotnie pojawiały się przesłanki prowadzące w konsekwencji do wysłania do Wnioskodawców próśb o wyjaśnienia, o czym wielu z Państwa mogło się osobiście przekonać, ponieważ byliśmy w bieżącym kontakcie zdarzały się również sytuacje sporne, gdzie w przypadku znacznej rozbieżności w ocenie ekspertów, należało - zgodnie z Regulaminem - skierować projekt do oceny kolejnego, trzeciego eksperta. Te czynności również skutkowały wydłużaniem terminu zakończenia prac KOP.
  • Dokładamy wszelkich starań, by ocena wniosków została przeprowadzona z należytą dokładnością.