Dodatkowe 367 mln zł oraz Centrum Wsparcia MŚP w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

grafika przedstawia informacje o kwocie wsparcia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, jaka wynosi 1,4 mld zł
6 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaprezentował Śląski Pakiet dla Gospodarki, którego inicjatorem był marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Pakiet wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców. Co istotne Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet, co warte podkreślenia jest  uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania Pakietu nastąpił czas podsumowania tego etapu i modyfikacji dotychczasowych działań w ramach poszczególnych filarów i dostosowania ich do aktualnej sytuacji. Przede wszystkim w ramach drugiego etapu zwiększa się pula środków o dodatkowe 367 mln zł.

Śląski Pakiet dla Gospodarki obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe.

Przedstawiamy Państwu aktualne wsparcie w ramach drugiego etapu Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obraz zawiera znak Śląskiego Pakietu dla Gospodarki wraz z informacją 1,4 mld zł grafika prezentuje wykres kołowy z zaznaczonym podziałem środków na poszczególne filary Śląskiego Pakietu dla Gospodarki grafika przedstawia informacje o kwocie wsparcia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, jaka wynosi 1,4 mld zł grafika przedstawia Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego i wraz ze skrótem informacji o podjętych nowych działaniach w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki