I ty możesz zostać przedsiębiorcą!

zdjęcie przedstawia kobietę jaka stoi przedem i jaka się uśmiecha, a za nią inne osoby źródło: Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach "Śląskie. Rynek Pracy" nr 4/2020
Własna firma może być spełnieniem zawodowych ambicji i planów. Przed podjęciem tak ważnych decyzji powstrzymują nas jednak obawy i pytanie: czy sprostamy formalnościom? Tymczasem założenie działalności gospodarczej nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Podpowiadamy, jak to zrobić.
Najważniejszy jest pomysł. I nie chodzi tu o imponujące projekty, ale raczej trafną ocenę własnych umiejętności i możliwości. W tym celu przygotowujemy biznesplan. To narzędzie bardzo przydatne przy tworzeniu przyszłej działalności biznesowej. Pomaga zebrać i uporządkować informacje o planowanym przedsięwzięciu i nadać im priorytety. Tego rodzaju dokument można przygotować zarówno na potrzeby własne, jak również w celu ubiegania się o wsparcie z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Biznesplan, lub inaczej plan działania, powinien zawierać opis krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa, oferowanych produktów lub usług, a także analizę możliwości rynkowych oraz środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Jeśli dokument będzie dobrze i rzetelnie przygotowany, pozwoli nam na zebranie wielu istotnych danych, które przełożą pierwotny zamysł na własną firmę w prowadzenie realnego biznesu.

Jednoosobowo czy w spółce?

Pierwszym krokiem przy zakładaniu własnej firmy jest wybór formy prawnej prowadzonej działalności. Musimy dokładnie przeanalizować, który wariant będzie dla nas najlepszy. W Polsce własny biznes można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółek handlowych. Pamiętajmy, że wybór właściwej formy działalności będzie determinował sposób rozliczania podatków i prowadzenia księgowości. Określi również możliwości i ograniczenia firmy oraz ustali sposób kierowania przedsiębiorstwem.
Obecnie jednoosobowa działalność jest najpopularniejszą formą prawną wśród osób rozpoczynających swoją „przygodę” z biznesem. Nie wymaga od założycieli dużego kapitału początkowego. Sprawdza się chociażby wtedy, gdy chcemy prowadzić zakład fryzjerski, małą agencję reklamową, sklep czy kameralną kawiarnię.
Jako jednoosobowi przedsiębiorcy mamy wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności. Tylko my możemy zawierać umowy z dostawcami i odbiorcami. Również tylko my mamy obowiązek wpłacać zaliczki na podatek, składać roczną deklarację podatkową czy rozliczać się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, że część z tych rzeczy możemy zlecić innym osobom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, jednak zawsze ich działanie będzie miało wpływ na nasz majątek prywatny.

Wypełnienie wniosku CEIDG-1

Przedsiębiorca swoją „przygodę” z biznesem rozpoczyna od odwiedzenia strony internetowej www.biznes.gov.pl. Do zamieszczonego tam wniosku CEIDG-1 (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wprowadzamy dane osobowe oraz dane dotyczące zakładanego przedsiębiorstwa. Przystępując do wypełnienia wniosku, należy już mieć wybraną formę prawną, trzeba też zgłosić liczbę ewentualnych pracowników. We wniosku o zarejestrowanie firmy określamy także rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i podajemy jej kod, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), który można znaleźć na stronie www.pkd.com.pl lub www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. Blisko 400 kodów jest podzielonych na sekcje odpowiadające konkretnemu obszarowi biznesu. Na druku CEIDG-1 wpisujemy podstawową działalność. Przykładowo, jeśli zakładasz agencję reklamową, wybierasz dział nr 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, a z tej grupy podklasę nr 73.11.Z, czyli Działalność agencji reklamowych. To będzie główny zakres Twojej firmy. W dokumentach można podać również kody innych działalności, które planujemy wykonywać w przyszłości. Obowiązuje jednak limit 10 numerów PKD, które podajemy do rejestru według uznania. Jeśli chcesz zarejestrować firmę, ale obawiasz się, czy będziesz w stanie prawidłowo wypełnić wniosek, skorzystaj z darmowej pomocy. Zadzwoń pod numer 801 055 088 lub 22 765 67 32. Zachęcamy również do skorzystania ze strony www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomoc.

Wybór formy opodatkowania

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się również z wyborem formy opodatkowania. Przyszły przedsiębiorca jest zobligowany do jej wskazania już podczas rejestracji firmy na druku CEIDG-1. Ustawodawca przewiduje cztery formy opodatkowania: opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową. Warto pamiętać, że niektóre PKD wymagają konkretnej formy opodatkowania, nie podlegają zatem wyborowi. Kwestie te można przedyskutować z biurem rachunkowym, które doradzi optymalne dla nas rozwiązania.

Zgłoszenie firmy do urzędu skarbowego i ZUS

W terminie 7 dni od założenia działalności należy zgłosić ten fakt do ZUS. Zgłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane. Niezbędne dokumenty to zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz REGON. Przez pierwsze 24 miesiące działalności firmy mogą opłacać składki ZUS na preferencyjnych warunkach, co oznacza niższe koszty na etapie wprowadzania firmy na rynek. Skorzystać można też z innych preferencyjnych form wsparcia np. ulgi na start.
Na koniec zostaje jeszcze decyzja, kiedy faktycznie chcemy ruszyć z biznesem. Data rozpoczęcia działalności nie musi być tożsama z dniem złożenia wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że jest to data, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek ubezpieczeń, co oznacza, że od tego momentu ZUS rozpoczyna naliczanie składek.

Podpis nie tylko odręczny

Aby wypełniony przez nas formularz był ważny, musi być podpisany. Może to być odręczny podpis, wówczas wydrukowany i podpisany dokument możesz wysłać pocztą lub zanieść do urzędu gminy. Możemy jednak złożyć formularz on-line, wówczas trzeba go podpisać w odpowiedni sposób. Oprócz tradycyjnego podpisu, uznawany jest jeszcze podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym. Wniosek możemy także przesłać poprzez „zaufany profil” w ePUAP. To aplikacja, która umożliwia podpisywanie dokumentów do ZUS-u, urzędu skarbowego czy wystawiania elektronicznych faktur. Na platformie, z której pobraliśmy wcześniej wniosek o założenie firmy, należy założyć profil, który potwierdza tożsamość obywatela w systemach elektronicznej administracji i pozwoli załatwiać wiele spraw urzędowych on-line.

Dobry bank, czyli jaki?

Już na samym początku warto poświęcić czas na znalezienie banku, który zaproponuje nam atrakcyjne konto firmowe. Warto zwrócić uwagę nie tylko na opłaty związane z prowadzeniem rachunku firmowego, lecz także na to, co bank proponuje poza samym rachunkiem. W ofercie można znaleźć m.in. kredyty uruchamiane w rachunku bankowym, obsługę księgową, obsługę prawną czy inne usługi, które mogą być atrakcyjne z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Warto rozpatrzyć również założenie konta firmowego w banku, w którym mamy już konto osobiste. Najczęściej daje to możliwość realizowania natychmiastowych przelewów między tymi kontami. Zakładając konto firmowe należy przedstawić dowód osobisty i tzw. oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Po założeniu konta należy poinformować o tym Urząd Skarbowy oraz ZUS, wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

Pieczątka – nieobowiązkowa, ale przydatna

Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, to jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne. Na większości urzędowych druków i deklaracji znajduje się pole na pieczątkę, lecz jej użycie nie jest obowiązkowe. Można jej używać przy fakturach i na umowach handlowych, lecz również nie trzeba. Na pieczątce umieszczamy: pełną nazwę firmy wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy, jeśli jest w zarejestrowanej nazwie firmy, adres siedziby, telefon, e-mail, REGON oraz NIP.

Do dzieła!

Decyzja o założeniu własnej firmy to bardzo ważny i odważny krok w karierze zawodowej. Jak wszystko w życiu, wiąże się ryzykiem, często także z wprowadzeniem dużych zmian w naszym dotychczasowym stylu życia. Jeśli jednak masz ciekawy pomysł na własny biznes, nie czekaj z jego założeniem.

Jeśli szukasz nowych wyzwań zawodowych, zapoznaj się z możliwościami, jakie dają Fundusze Europejskie.

Osoby, które maja minimum 30 lat już teraz mogą znaleźć listę projektów dotacyjnych na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach rpo.wup-katowice.pl w zakładce Znajdź dofinansowanie. Oferta dla osób, które mają nie więcej niż 29 lat będzie dostępna w I kwartale 2021 r. na stronie power.wup-katowice.pl (również w zakładce Znajdź dofinansowanie). To szansa na bezzwrotną dotację na założenie firmy i wsparcie w pierwszym okresie działalności dla osób, które straciły zatrudnienie w wyniku skutków pandemii COVID-19. Postaw na niezależność i zacznij działać!
źródło: Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach "Śląskie. Rynek Pracy" nr 4/2020
Załączniki
lista projektów oferujących dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej [PDF 112,3kB]