Pamiętamy o przedsiębiorcach i pracownikach

zdjęcie przedstawia Panią Izabelę Domogałę - Członka Zarządu Województwa Śląskiego
Choć dane, które spływają z rynku pracy województwa śląskiego, nie budzą jeszcze dużego niepokoju, to obostrzenia będące wynikiem kolejnej fali pandemii COVID-19 mogą mieć na niego wpływ. Dlatego też w dalszym ciągu wspieramy naszych przedsiębiorców, aby mogli przetrwać ten trudny dla nas wszystkich czas. Nie zapominamy też o pracownikach, którzy bezpośrednio odczuwają skutki gospodarczego przestoju.

Napisać, że sytuacja związana z pandemią jest dynamiczna, to tak jakby nic nie napisać. Jeszcze kilka tygodni temu pisałam w swoim felietonie, że nasz rynek pracy nie załamał się. I tak faktycznie jest, o czym świadczą dane. Stopa bezrobocia po raz pierwszy od początku pandemii nie wzrosła i od dwóch miesięcy utrzymuje się na poziomie 4,8 proc. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska, z jakim musimy się mierzyć, to bardzo dobra informacja. Do urzędów pracy spływa coraz więcej ofert zatrudnienia, a liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne nie wzrasta.

Gdyby na tym zakończyć, moglibyśmy ze spokojem odetchnąć. Jednak pamiętajmy, że jesteśmy obecnie w fazie drugiego mini lockdownu, który tę tendencję może szybko odwrócić.

To dlatego jako zarząd województwa śląskiego nie kończymy z pomocą dla naszych przedsiębiorców i pracowników. Przypomnijmy - województwo śląskie,  w momencie wystąpienia pandemii COVID-19 zareagowało szybko i  jako jedno z pierwszych opracowało narzędzie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostało wdrożone 6 kwietnia w formie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, z kwotą ponad 1 mld złotych. Te środki w znaczący sposób zatamowały kryzys, jaki z pewnością uderzyłby w rynek pracy.

Ale jak wspomniałam, to nie koniec. Bowiem właśnie zakończyliśmy ocenę III rundy konkursu Inwestycje w MŚP. Zarząd województwa wybrał kolejne projekty do dofinansowania, dzięki czemu kolejnych 55 mln złotych trafi do firm poszkodowanych w wyniku pandemii Covid-19. Co istotne, wsłuchujemy się w głos samych przedsiębiorców. Wprost wskazywał on na konieczność doinwestowania inicjatyw idących w kierunku zmiany działalności - co wymogła pandemia. Znalazły się też takie podmioty, które w kryzysie zdrowia publicznego dostrzegły niszę, np. obiekty sportowe, kluby fitness wprowadzające wyspecjalizowane usługi bądź przedsiębiorstwa działające w sektorze opieki medycznej z ofertą wsparcia seniorów, także tych, dotkniętych COVID-19, potrzebujących kompleksowej pomocy w procesie dochodzenia do zdrowia.

Jestem przekonana, że firmy bardzo dobrze wykorzystają tę pomoc. Pamiętamy również o pracownikach. W drugiej połowie listopada uroczyście podpisaliśmy umowy w ramach konkursu na działanie 7.4.2. Outplacement, adresowanego dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika. Łącznie to ponad 8,5 mln złotych.

Doskonale wiemy, że dla pracowników to szczególnie ciężki czas. Dlatego też w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej, realizacja działań związanych z wdrożeniem tych projektów będzie szczególnie ważna dla łagodzenia skutków pandemii COVID-19 w wymiarze gospodarczym. Najważniejsza jest zasada „wszystkie ręce na pokład”. Wtedy na pewno skutecznie przeciwstawimy się kryzysowi.

Izabela Domogała
Członek Zarządu Województwa Śląskiego


źródło: Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach "Śląskie. Rynek Pracy" nr 4/2020