Mimo pandemii, w województwie śląskim nie prognozuje się zawodów nadwyżkowych

obraz przedstawia kobietę pracującą na tablecie Obraz Elena Borisova z Pixabay

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opublikował kolejne wyniki „Barometru Zawodów”. W tym roku edycja prognozy zapotrzebowania na zawody w 2021 r., ze względu na specyfikę, jest wyjątkowa. Publikacja raportu ma bowiem na celu przybliżyć sytuację na śląskim rynku pracy, mierzącym się obecnie między innymi ze skutkami trwającej pandemii COVID-19.

- Kraje na całym świecie zmagają się z pandemią, część z nich przechodzi dopiero przez silne załamanie gospodarcze, pozostałe natomiast powoli stabilizują już swoją sytuację. W Polsce duża część przedsiębiorców doświadczyła negatywnych skutków pandemii, tym samym znajdując się aktualnie w trudnej sytuacji. Jednak występują takie branże, w których firmy prosperują na podobnych zasadach jak dotychczas. Niezależnie od swojej sytuacji pracodawcy zachowują ostrożność, próbują utrzymać płynność finansową i nadal oferują zatrudnienie, także dzięki środkom płynącym do przedsiębiorstw w ramach rządowej „tarczy antykryzysowej” – podkreśla dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Grzegorz Sikorski.

Zaznacza on, że duży wpływ na współczesny rynek pracy ma również postęp technologiczny, zauważalny aktualnie w większości branż. W tym kontekście konieczne staje się dostosowanie do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia i zapotrzebowania na umiejętności.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że w porównaniu z ubiegłym rokiem, część zawodów przeszła z „deficytu” do „równowagi”. W tej grupie znaleźli się fizjoterapeuci i masażyści; kelnerzy i barmani; kierowcy autobusów; kosmetyczki; krawcy i pracownicy produkcji odzieży; masarze i przetwórcy ryb; pracownicy ds. budownictwa drogowego, a także sprzedawcy i kasjerzy. Tym samym grupa zawodów deficytowych jest najmniejsza od początku prowadzenia „barometru”.

Mimo pandemii koronawirusa, która do Polski dotarła w marcu 2020 roku i jej wpływu na rynek pracy, po raz drugi od początku realizacji badania na poziomie województwa nie wystąpił żaden zawód nadwyżkowy.

Autorzy raportu podkreślają, iż sytuacja epidemiologiczna zmieniła dotychczasowy model wykonywania i organizacji pracy, w części profesji. Tzw. home office zastąpił pracę w biurze, niektóre firmy na pewien czas zawiesiły swoją działalność lub ją ograniczyły, ale są też takie grupy zawodowe, które pracowały ze zdwojoną siłą np. lekarze, pielęgniarki, kurierzy lub funkcjonariusze służb mundurowych.

Zauważają również, że w Śląskiem ciągle występuje dość duże zapotrzebowanie na pracowników oraz niskie bezrobocie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy może się zmienić. Większość podmiotów gospodarczych odczuła (pośrednio lub bezpośrednio) skutki pandemii.

Ciągle trzeba mieć na uwadze, iż sfera zatrudnienia reaguje z opóźnieniem na spadek przychodów firm, a wzrost liczby zarażonych będzie miał z pewnością wpływ na rynek pracy.

Pełne wyniki „Barometru zawodów” na rok 2021 z podziałem na grupy deficytowe i nadwyżkowe prezentuje plakat na stronie 13. Cały raport wraz z analizą sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego, dostępny jest na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Opracowanie: Arkadiusz Kaczor, WUP w Katowicach


Tomasz Górski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

Realizacja badania po raz kolejny możliwa była przede wszystkim dzięki współpracy pracowników powiatowych urzędów pracy, jak również przedstawicieli wielu instytucji rynku pracy, którzy brali udział w panelach eksperckich prowadzonych w powiatach na terenie naszego województwa. Wszystkim zaangażowanym chciałbym serdecznie podziękować za poświęcony czas oraz wkład włożony w powstanie niniejszej publikacji. Zawarte w niej wnioski mogą okazać się użyteczne zarówno dla samych pracodawców i instytucji związanych z rynkiem pracy, ale także dla osób młodych, które w tym trudnym czasie dokonywać będą wyboru swojej ścieżki zawodowej.


źródło: Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach "Śląskie. Rynek Pracy" nr 4/2020

Załączniki
Barometr zawodów 2021 - województwo śląskie [PDF 145,7kB]