Sytuacja w gospodarce regionalnej województwa śląskiego marzec 2021 r. – raport monitorujący

zdjęcie przedstawia kartki z danymi i wykresami leżące na stole Obraz David Schwarzenberg z Pixabay
Komentarz ekspertów do raportów obserwacyjnych obrazujących aktualną sytuację w gospodarce regionalnej.
Województwo śląskie jest na drugim miejscu w kraju, po województwie wielkopolskim pod względem niskiego poziomu bezrobocia. Nie zmienia to faktu, że r/r w województwie śląskim wystąpił przyrost liczby osób bezrobotnych o ponad 33%. Od lutego 2020 r. – do lutego br. pula bezrobotnych zwiększyła się o 24 tys. osób.

Póki co relacja napływów do i odpływów z grupy bezrobotnych wydaje się wracać do trendu sprzed pandemii. Najbliższe miesiące pokażą, czy będzie to również obserwowalne w nieco dłuższym okresie. Jeśli tak, to czeka nas sezonowe ożywienie na rynku pracy.

Widoczne jest ożywienie produkcji przemysłowej. Jednak spadek wolumenu produkcji samochodów w Europie, spowodowany przestojami w dostawach elektroniki, prawdopodobnie wpłynie negatywnie na całe łańcuchy dostaw w branży – w tym na związane z nimi firmy zlokalizowane w województwie śląskim.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej kształtowała się w początku roku podobnie do ubiegłorocznej.

Dokładniejszej oceny sytuacji w handlu będzie można dokonać po analizie zmian, jakie wystąpiły i wystąpią w pierwszym półroczu br. – również w związku z wahnięciami, które zapewne zostaną odnotowane w konsekwencji ograniczenia działalności sklepów wielkopowierzchniowych.

W województwie śląskim nakłady inwestycyjne spadły w 2020 r. aż o 21,8% w porównaniu do 2019 r., co stanowi trzeci najgorszy wynik w Polsce – odległy od wskazania ogólnopolskiego i wyników innych silnych gospodarczo województw. Obniża to projekcje względem długoterminowych perspektyw wzrostu w regionie.

Wskaźniki koniunktury w marcu w większości branż poprawiły się nieznacznie w stosunku do lutego. Nie odzwierciedla to prawdopodobnie w pełni obostrzeń, które zaczęły obowiązywać w drugiej połowie marca. Ich efekty pojawią się zapewne w kwietniu, choć należy mieć świadomość, że przedsiębiorstwa zdołały częściowo przystosować się do działania w warunkach obowiązywania ograniczeń i ich efekty są generalnie dużo słabsze, szczególnie w przemyśle, niż w zeszłym roku.

Po raz kolejny odnotowano dobre wyniki w zakresie budownictwa mieszkaniowego. A skalę uzyskiwanych pozwoleń na budowę można uznać za bardzo perspektywiczną bazę do utrzymania wysokich efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w latach 2021 i 2022.
Załączniki
pełna treść raportu do pobrania [PDF 321,8kB]