To nie czas, by się poddać

zdjęcie przedstawia zespół pracowników na zebraniu w biurze

Zamrożenie wielu sektorów na długie tygodnie oraz liczne zwolnienia spowodowały, że niektóre zawody w dynamicznym tempie tracą, a inne zyskują na popularności. Efekt? Wzrasta liczba chętnych do zdobycia nowych kwalifikacji. Naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wychodzą szkolenia i staże realizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Niepokojące statystyki

Pandemia i spowodowany nią kilkutygodniowy lockdown mocno odbił się na gospodarce. Pomoc oferowana firmom w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych ograniczyła falę zwolnień, lecz nie zdołały jej zupełnie zapobiec. Potwierdzają to statystyki. Stopa bezrobocia sukcesywnie rośnie. W Śląskiem w czerwcu br. wynosiła 4,6%, a w lipcu już 4,7% (kraj 6,1%).

Według danych WUP w Katowicach liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy pod koniec lipca wyniosła ponad 88 tys. i była o blisko 1,5 tys. wyższa niż w czerwcu. Czynnikiem odgrywającym istotną rolę w zwiększaniu się liczby mieszkańców pozostających bez pracy są zwolnienia grupowe. Tylko w lipcu br. pracodawcy zgłosili zamiar rozwiązania umowy z 955 pracownikami. W całym pierwszym półroczu 2020 roku w województwie śląskim w ramach zwolnień grupowych pracę straciło ponad 1,5 tys. osób. Dla porównania: w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 498 osób.

Aby przeciwdziałać negatywnym trendom obserwowanym na rynku pracy, w Śląskiem realizowanych jest wiele unijnych projektów z zakresu aktywizacji zawodowej – w tym projekty w ramach Poddziałania 7.1.3 oraz 7.4.2 RPO WSL 2014‒2020. Są one częścią II filaru Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, mającego przeciwdziałać skutkom kryzysu wywołanego przez COVID-19. Na realizację tylko zadań związanych ze wsparciem pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy i wdrażaniem programu outplacementu („systemu łagodnych odejść”) zarezerwowano niebagatelną pulę 640 mln zł. Projekty outplacementowe to przedsięwzięcia dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) zakładające szybką ścieżkę reagowania. Cel: jak najszybszy powrót na rynek pracy. Narzędzia realizacji? Od szkoleń, przez doradztwo i pośrednictwo pracy, staże po dotacje na założenie własnej firmy. Z kolei standardowa oferta projektów aktywizacji zawodowej kierowana jest do osób po 30. roku życia, w szczególności do kobiet, mieszkańców 50+, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym. Ze wsparcia korzystać mogą też imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają wysokości płacy minimalnej. Tu również kompleksowość wsparcia jest priorytetem. Biorąc udział w projekcie można bezpłatnie skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, staży lub praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia.

Nowy rozdział

Brak pracy, choć jest jednym z najbardziej stresujących przeżyć, może być też szansą na coś nowego. Dlatego warto pomyśleć o szkoleniach, dzięki którym można zdobyć nowe umiejętności. Specjalistyczne kursy dają możliwość przekwalifikowania się, zmiany branży i łagodnego przejścia do nowej zawodowej rzeczywistości. Zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać na stażu, który dla wielu jest furtką do zatrudnienia. O tym, że warto dać sobie drugą szansę przekonała się 53-letnia Anna, która wzięła udział w Akademii Kompetencji ICT, prowadzonej przez firmę BLUEFORM Marcin Kozłowski.

– Miałam problem z znalezieniem pracy w Polsce, ponieważ długie lata pracowałam za granicą „na czarno”. Nie wiedziałam od czego zacząć. W projekcie dostałam pomoc na każdym etapie, wsparcie doradców i psychologa, dużo szkoleń. Gdyby nie udział w przedsięwzięciu prawdopodobnie musiałabym znowu wyjechać. Tymczasem zostałam w Polsce i pracuję – podkreśla.

Zadowolenia z udziału w projekcie nie kryje też 37-letni Marcin.

– Chciałem zmienić zawód i zająć się grafiką komputerową. Na szkoleniach zdobyłem sporo praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programów graficznych. Sprawdziłem się na stażu i teraz pracuję jako młodszy webmaster – podkreśla.

Projekt „Akademia Kompetencji ICT” został stworzony przez specjalistów branży informatycznej – programistów, webmasterów, koderów stron, grafików i specjalistów ds. rozwoju zawodowego.

– Chcieliśmy wprowadzić na śląski rynek pracy nowe, wykwalifikowane kadry ICT, na które jest ogromne zapotrzebowanie. Zawody teleinformatyczne znajdują się na liście deficytów w niemal każdym powiecie województwa, a firm specjalizujących się w nowoczesnych technologiach wciąż przybywa – podkreśla Magdalena Gębala, specjalistka ds. szkoleń w firmie BLUEFORM Marcin Kozłowski.

Ze wsparcia szkoleniowego w ciągu dwóch lat skorzystało 125 osób, kształcąc się na kierunkach grafik/webmaster i specjalista ICT.

Szansa na sukces

Jednym z aktualnie realizowanych przedsięwzięć w regionie jest projekt „Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+”, prowadzony przez Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

– Od wielu lat prowadzimy zadania dofinansowywane z funduszów Unii Europejskiej. Jako nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości mamy nadzieję, że wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu – mówi Joanna Frydryk, Konsultant Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. – Zauważyliśmy, że wskutek pandemii rynek pracy znów stał się nieprzyjazny dla pracownika. Szczególnie dotkliwie skutki koronakryzysu odczuły kobiety. Nasz projekt to szansa dla osób, które straciły pracę, na nowe zawodowe otwarcie – podkreśla.

Projekt gliwickiego Technoparku skierowany jest do 55 bezrobotnych powyżej 30. roku życia mieszkających w Gliwicach, Zabrzu, Pyskowicach i Knurowie. Na pomoc liczyć mogą też osoby ubogie pracujące i zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

– Brak odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, brak satysfakcjonujących ofert pracy, mała ilość ukończonych szkoleń i ich wysoki koszt, opieka nad dziećmi czy zbyt długa przerwa w pracy. To najczęstsze przyczyny bezrobocia wskazywane przez grupę 30+. Wielu napotyka problemy już na etapie rekrutacji: konstruowania CV i radzenia sobie ze stresem – mówi Joanna Frydryk. – Konieczne jest więc podjęcie działań integrujących oczekiwania pracodawców oraz poszukujących pracy. Osoby, które ukończyły 30 lat, to zazwyczaj grupa ceniona przez pracodawców. Cechy z jakimi są utożsamiani to: odpowiednie podejście do pracy, lojalność, rzetelność i zdyscyplinowanie. Liczymy więc, że nasz projekt pozwoli im znaleźć stabilne zatrudnienie.

Uczestnicy otrzymają pełne wsparcie: asystę doradcy zawodowego, pośrednika pracy, wezmą udział w szkoleniach miękkich z komunikacji, kreatywności, zarządzania stresem, pracą w zespole, a także odbędą specjalistyczny kurs zgodny z opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Po jego zakończeniu będą mogli liczyć na płatny staż lub pokrycie wynagrodzenia w ramach zatrudnienia subsydiowanego.

Zainteresowanych udziałem w tym lub pozostałych projektach zapraszamy na stronę rpo.wup-katowice.pl do zakładki Znajdź dofinansowanie. Znajdują się tam aktualne listy przedsięwzięć dla osób poszukujących pracy, również przeznaczone dla osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Sprawdź terminy rekrutacji!

źródło: Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach "Śląskie. Rynek Pracy" nr 3/2020