Wydłużenie terminu w ramach konkursu Inwestycje w MŚP

Obraz zawiera informacje nt. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z powstałą awarią krytyczną dotyczącą możliwości złożenia wniosków, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 termin naboru zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu został wydłużony o 1 dzień. Zatem wnioski w ramach naboru można składać do 24 czerwca 2020 r. do godziny 12:00:00.

Ważne!:  od dnia 23 czerwca 2020 r. godz. 12:00:00 zablokowana zostanie w systemie LSI możliwości tworzenia nowych wniosków, zatem wydłużenie terminu do 24 czerwca 2020 r. do godz. 12:00:00 dotyczy wyłącznie tych Wnioskodawców, którzy mieli już utworzone w systemie LSI wnioski, a z powodu zaistniałej awarii krytycznej nie byli w stanie ich skutecznie złożyć.