Zapraszamy na Akademię Internacjonalizacji – Rynki Krajów Bałkańskich

grafika z zaproszeniem do udziału w szkoleniu, zawiera linki do stron z transmisją wydarzenia
Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie online w ramach „Akademii Internacjonalizacji”, które odbędzie się 17 listopada 2020 r.
Akademia  Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu. Jednym z celów projektu jest dostarczenie przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa śląskiego profesjonalnej wiedzy na temat rozwoju działalności biznesowej na poszczególnych rynkach.

„Akademia Internacjonalizacji – rynki krajów bałkańskich” ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami z krajów bałkańskich, w szczególności z Chorwacji.

Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2020 r. w godz. 10:00-16:00 na internetowej platformie szkoleniowej evenea.pl.

Rejestracja na szkolenie: https://app.evenea.pl/event/akademiainternacjonalizacji2

Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:
- gospodarka i prawo międzynarodowe,
- różnice kulturowe w komunikacji i negocjacjach,
- marketing międzynarodowy.

Korzyści związane z udziałem w Akademii:
- 5 godzin zajęć w ramach 1 edycji webinarium,
- komplet materiałów szkoleniowych,
- dostęp do indywidualnych konsultacji online,
- certyfikat udziału.

Udział w szkoleniu online związany jest z otrzymaniem pomocy de minimis.
Linki do stron zewnętrznych
dodatkowe informacje (w tym program) na stronie organizatora