Wiadomości

Pierwsze posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów

obraz przedstawia Salę Sejmu Śląskiego, na jakiej obradują członkowie Śląskiego Forum Ekspertów
Gremium złożone z autorytetów świata nauki, biznesu i samorządu terytorialnego powstało w kwietniu z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego, a dziś zebrało się po raz pierwszy w Sali Sejmu Śląskiego, by dyskutować o sposobach radzenia sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa.

Więcej pieniędzy dla przedsiębiorców

Obraz przedstawia Marszałka Województwa Śląskiego oraz napis "Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorców"
Komisja Europejska przychyliła się do wniosku Zarządu Województwa Śląskiego i zwiększyła o 33 mln euro (czyli 148 mln zł) dotację skierowaną dla przedsiębiorców, dostępną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Webinarium Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP - II typ projektu Inwestycje w MŚP

Obraz przedstawia podstawowe informacje o trzecim filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki
19 maja 2020 r. w godz. 9:00 - 13:30 odbędzie się koleje webinarium dla przedsiębiorców (MŚP) zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.


Przedsiębiorcy sięgają po unijne wsparcie w czasie pandemii. 175 wniosków złożonych w I rundzie konkursu „Inwestycje w MŚP”.

grafika przedstawia podstawowe informacje o trzecim filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zamknęło nabór w pierwszej rundzie konkursu „Inwestycje w MŚP”, którego celem jest wsparcie konkurencyjności oraz  utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego. Do instytucji wpłynęło 175 wniosków, które obecnie będą podlegały ocenie formalnej.

Śląskie Forum Ekspertów

obraz przedstawia zdjęcia Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz napis Śląskiego Forum Ekspertów oraz herb Województwa Śląskiego
Śląskie Forum Ekspertów to nowa inicjatywa Marszałka Jakuba Chełstowskiego mająca na celu wypracowanie spójnej koncepcji rozwoju Województwa Śląskiego.


webinarium Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach dot. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

 Zdjęcie

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium pn. Śląski Pakiet dla Gospodarki, które odbędzie się w dniu  5 maja br. (wtorek) o godz. 11:00 w formie webinarium. Spotkanie rozpoczną Pan Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Pan Zbigniew Gieleciak  – Prezes Zarządu OIPH w Tychach.