Wiadomości

Pomagamy firmom już od 6 kwietnia br.

zdjęcie przedstawia znak graficzny Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Zarząd województwa już w pierwszych dniach sytuacji kryzysowej związanej  z COVID 19, w związku z koniecznymi ograniczeniami w gospodarce, przystąpił do opracowania założeń Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.  Pakiet między innymi oferuje mikro, małym jak i średnim przedsiębiorcom wsparcie w postaci dotacji na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa jak również daje możliwość wsparcia kapitału obrotowego.  Nabór projektów trwa już  od 28 kwietnia i zakończy się 23 czerwca br. Finansowanie projektów będzie pochodziło ze środków  RPO WSL, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP typ projektu 2. Poszerzony katalog kosztów kwalifikowalnych w tym działaniu umożliwił finansowanie kosztów bieżących oraz wynagrodzeń pracowników, których miejsca pracy są zagrożone likwidacją w wyniku pandemii, a zostaną utrzymane dzięki prowadzonej inwestycji.W dniu 04.06.2020 r. odbyło się II posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów on-line.

Zrzut ekranu z przebiegu spotkania w formule on-line

Podczas spotkania omówiono inicjatywy zgłoszone przez poszczególnych Ekspertów m.in. prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Marcina Wilka – Prezesa Zarządu Śląskiego Funduszu Rozwoju, Marcina Nowaka – Prezesa Zarządu ABSL oraz Aleksandra Szlachetko – Prezes Zarządu ESL Gaming Polska Sp. z o.o.  
Dyskusji poddano również temat Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030".


Inwestycje w MŚP – tego potrzebują firmy z regionu

grafika przedstawia podział środków w Śląskim Pakiecie dla Gospodarki

Ponad 800 wniosków zostało złożonych do tej pory w trzech rundach konkursu oferującego wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu konkurencyjności oraz zachowaniu miejsc pracy. Dofinansowanie ze środków unijnych w takiej formie cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm z naszego województwa, które zgłaszają potrzebę doinwestowania, modernizacji czy dywersyfikacji produkcji w związku z sytuacją jaka nastąpiła z powodu pandemii. Pomoc obejmuje także bieżącą działalność m.in. koszt wynagrodzeń pracowników, pokrycie wydatków dotyczących opłat za czynsz, media czy zobowiązań ratalnych.


Pierwsze posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów

obraz przedstawia Salę Sejmu Śląskiego, na jakiej obradują członkowie Śląskiego Forum Ekspertów
Gremium złożone z autorytetów świata nauki, biznesu i samorządu terytorialnego powstało w kwietniu z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego, a dziś zebrało się po raz pierwszy w Sali Sejmu Śląskiego, by dyskutować o sposobach radzenia sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa.

Więcej pieniędzy dla przedsiębiorców

Obraz przedstawia Marszałka Województwa Śląskiego oraz napis "Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorców"
Komisja Europejska przychyliła się do wniosku Zarządu Województwa Śląskiego i zwiększyła o 33 mln euro (czyli 148 mln zł) dotację skierowaną dla przedsiębiorców, dostępną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Webinarium Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP - II typ projektu Inwestycje w MŚP

Obraz przedstawia podstawowe informacje o trzecim filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki
19 maja 2020 r. w godz. 9:00 - 13:30 odbędzie się koleje webinarium dla przedsiębiorców (MŚP) zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.


Przedsiębiorcy sięgają po unijne wsparcie w czasie pandemii. 175 wniosków złożonych w I rundzie konkursu „Inwestycje w MŚP”.

grafika przedstawia podstawowe informacje o trzecim filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zamknęło nabór w pierwszej rundzie konkursu „Inwestycje w MŚP”, którego celem jest wsparcie konkurencyjności oraz  utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego. Do instytucji wpłynęło 175 wniosków, które obecnie będą podlegały ocenie formalnej.